33. SJEZD A KONFERENCE UNIFY ČR

Hotel Step, Praha 20.-21.9.2024

Přijměte, prosím, naše pozvání na dvoudenní SJEZD UNIFY ČR a odbornou konferenci, kde spojíme témata odborná a profesní a kde bude prostor k široké diskuzi a našem dalším společném směřování. Snad vás potěší, že nejen v auditoriu, ale také v kuloárech a při sklence vína během společenského večera. Těšíme se na vás! 

Generální partner sjezdu

Naším posláním je přicházet s jedinečnými technologiemi navracejícími lidi k pohybu a aktivnímu životu.

Jako jeden z hlavních dodavatelů v rámci zdravotnické techniky pro rehabilitaci, lázeňství a wellness přicházíme stále s novými trendy z oblasti rehabilitační techniky.

Každoročně rozšíříme sortiment o další novinky a významně navýšíme svůj podílna trhu tak, abychom stále upevňovali svoji pozici v oboru.