PROGRAM SJEZDU

Letos jsme si pro Vás připravili 5 odborných tématických bloků přednášek. 

  • kardiologicko-respirační sekce
  • sportovní medicína
  • pediatrická sekce
  • neurologická sekce
  • gynekologicko-porodnická sekce

Odborné přednášky

Přednášet v jednotlivých sekcích budou mezi jinými: 

Mgr. Ivana Hanzlíková, Ph.D.

MUDr., Bc. Filip Hrdlička

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. 

Mgr. Marika Bajerová 

Mgr. Filip Dosbaba, Ph.D. 

Pomůcky a přístrojové vybavení pro fyzioterapii

Široké spektrum výrobců a distributorů přístrojového vybavení a pomůcek pro fyzioterapeutické ambulance během celého sjezdu.....

Strategie a vize UNIFY ČR 

Právní aspekty ve fyzioterapií, vize a cíle UNIFY ČR, strategie postgraduálního vzdělávání ve fyzioterapii, zřízení komory fyzioterapeutů a další ... 

SPOLEČENSKÝ VEČER

Všichni jsou srdečně zvání na společenský večer v rámci Sjezdu UNIFY ČR, těšíme se na neformální setkání s Vámi!

Místo konání: Quality Hotel Brno Exhibituon Centre, restaurace Brasserie

Datum: 15.9.2023, 20:00

PROGRAM SJEZDU UNIFY ČR BUDE POSTUPNĚ ODHALEN