PROGRAM SJEZDU

Odborné přednášky

Klinická logopedie, psychologie, ergoterapie, využití ultrazvuku ve fyzioterapii, multidisciplinární přístup v paliativní péči, léčba inkontinence a jiné .... 

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., PhDr. Petr Bitnar, MUDr. Krejčí Kateřina, Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. a mnoho dalších ... 

Multidisciplinární spolupráce ve fyzioterapii

Workshopy

Využití ultrazvuku ve fyzioterapii, léčba inkontinence a další ... 

Pomůcky a přístrojové vybavení pro fyzioterapii

Široké spektrum výrobců a distributorů přístrojového vybavení a pomůcek pro fyzioterapeutické ambulance během celého sjezdu.....

Strategie a vize UNIFY ČR 

Právní aspekty ve fyzioterapií, vize a cíle UNIFY ČR, strategie postgraduálního vzdělávání ve fyzioterapii, zřízení komory fyzioterapeutů a další ... 

SPOLEČENSKÝ VEČER

Všichni jsou srdečně zvání na společenský večer v rámci Sjezdu UNIFY ČR, těšíme se na neformální setkání s Vámi!

Datum: 9.9.2022

Cena: 600 Kč

PROGRAM SJEZDU UNIFY ČR, KNIHOVNA ČZU, PÁTEK 

PROGRAM SJEZDU UNIFY ČR, KNIHOVNA ČZU, SOBOTA 

PROGRAM SJEZDU UNIFY ČR, WORKSHOPY